Date

2017-12-04

Google chính thức tăng chiều dài đoạn mô tả trong các kết quả tìm kiếm

Công ty cho biết thay đổi có nghĩa là cho phép hiển thị các đoạn (thẻ) mô tả chi tiết hơn so với các kết quả hiện tại đáp ứng không đủ thông tin cho người dùng, điều này sẻ… Continue Reading →

© 2017 Chia sẻ kiến thức tất cả về SEO, SEM, Content Marketing – Thế giới Content — Powered by Thế giới Content

Theme by Anders NorenUp ↑