Thẻ ALT là gì? Cách tối ưu thẻ ALT – Không biết thì đừng làm Content

Thẻ ALT là gì

Thẻ ALT (Viết tắt của từ Alternative information) là một đoạn văn bản mô tả ngắn gọn nội dung của hình ảnh, giúp cho Google hiểu hình ảnh nói về vấn đề gì, ở một góc độ khác nếu hình ảnh không thể hiển thị thì đoạn văn bản trong thẻ ALT đó sẽ hiển thị để thay thế. Đoạn […]

Redirect 301 là gì? Sao ai cũng dùng hết vậy?

Redirect 301 là gì?

Chuyển hướng hay còn gọi với tên redirect 301 là một kỷ thuật chuyển hướng một đường dẫn hoặc một website sang một đường dẫn hoặc một website mới hoàn toàn, công việc này rất quan trọng và sử dụng nó trong các việc xảy ra sự cố như: Chuyển hướng bài viết, thay tên miền mới, khôi phục liên […]

1 2