File Robots.txt là gì? Cách tối ưu Robots.txt để Google thích thú

File robots.txt là gì?

File Robots.txt là một file điều hướng công cụ lập chỉ mục tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Coccoc, Yahoo… nhằm cho phép  hoặc không cho phép đánh chỉ mục một đường dẫn (URL) cụ thể hoặc một tệp, một folder bất kỳ. Đối với công cụ tìm kiếm Google thì file robots.txt là không […]

URL là gì? Cách tối ưu URL đúng cách

URL là gì?

URL được viết tắt của từ Uniform Resource Locator là một địa chỉ định vị tài nguyên được cung cấp trên internet, URL cũng là một trong những tiêu chí đánh giá trong Onpage và được hiển thị trên kết quả tìm kiếm, URL là duy nhất và chỉ một mà thôi, URL được gọi là liên kết mạng hay […]

1 2