Google sẽ yêu cầu các website cài đặt AMP trước ngày 1 tháng 2 năm 2018
5 (100%) 1 vote

Mặc dù AMP không phải là tiêu xếp hạng, nhưng các trang không tích hợp AMP sẽ không được xuất hiện trong các kết quả hàng đầu hoặc các kết quả cụ thể khác cho AMP trong kết quả tìm kiếm.

Google đã nói rằng bắt đầu vào tháng 2 năm 2018, trang web tích hợp công cụ thân thiện thiết bị di động (AMP) và các tiêu chuẩn cần thiết phải khớp hoặc có “tối ưu cho di động”. Các trang AMP không phù hợp với nội dung của các trang chuẩn “sẽ không được xem xét cho các tính năng Tìm kiếm yêu cầu AMP , ví dụ như kết quả gợi ý với AMP “.

Thay đỗi chính sách nội dung là một yêu cầu cần thời gian, nhưng Google hiện đang tăng cường thực thi. Tuy nhiên, Google đồng thời nhấn mạnh rằng AMP không phải là một tín hiệu xếp hạng, và sẽ không có hình phạt nào, ngoại trừ không còn khả năng hiển thị ở trên kết quả tìm kiếm đối với các trang không tuân thủ.

Google đang làm việc này bởi vì AMP đã được sử dụng rộng rãi, trong một số trường hợp khác. Google sử dụng ví dụ về một bài báo có trang AMP có nội dung trích dẫn với lời nhắc nhấp chuột vào “xem bài viết đầy đủ”. Trong những trường hợp như vậy, người dùng được yêu cầu phải “nhấp hai lần để truy cập nội dung thực sự.”

Nếu Google tìm thấy trang AMP không tuân thủ sau thờ gian được công bố đó, đồng nghĩa với việc trạng của bạn không có AMP. Nếu đó là một trang tải chậm, người dùng có thể từ bỏ và thoát ra truy cập vào trang khác. Google cũng thông báo rằng “sẽ thông báo cho quản trị viên web thông qua search console như một thông báo hành động thủ công và cung cấp cho webmaster cơ hội để khắc phục vấn đề trước khi trang AMP của nó có thể được phục vụ người dùng tốt hơn.”

Google nói họ đang làm việc này để thúc đẩy trải nghiệm người dùng tốt hơn. Nó cũng đang tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của ​​AMP.

Bài viết liên quan